Kateheza za vejo IV

Ideja 1 

Čas:30-45 min

Aktivnost: vodniško srečanje, vodovo srečanje (lahko tudi srečanje čete)

Potrebščine: papir/karton/šeleshamer, šablona, škarje, lepilo, barvice/flomastri, drugi materiali (po želji)

Potek:

Tudi ti iščeš nekoga, ki bi ti delal družbo

Vsak IV iz papirja oz. kartona izreže nekaj človečkov (prej pripravite šablono). En človeček predstavlja izvidnika samega (naj se nariše tako, kot se vidi samega sebe). Na druge človečke na hrbtno stran napiše ime oseb, za katere si želi, da bi mu delale družbo (en človeček – ena oseba). Tudi njih »okrasi«.

Izvidniki in vodnice drug drugemu predstavijo, kar so napisali in izdelali.

Samo s skupnimi močmi in ko - kljub različnosti - gledaš z drugimi v isto smer,
lahko delaš svet lepši, svetlejši in bolj človeški.

Nato človečke povežemo v verigo tako, da se držijo za roke. Preberemo poslanico.

Tudi ta luč bo gorela in razsvetlila svet, ko boš odprl svojo roko in jo podaril.

Ob koncu naredimo krog, na sredo postavimo lučko miru, se primemo za roke in skupaj še enkrat preberemo poslanico. Luč, ki bo prišla med nas, je sam Jezus in če hočemo biti z roko v roki z ljudmi, moramo biti najprej z roko v roki z Njim. Vsak razmisli, kaj bi Ga rad prosil. Nato povemo na glas svoje prošnje in zmolimo očenaš.

Variacija izdelovanja človeške verige: http://www.origami-resource-center.com/paper-dolls.html  

Ideja 2

Geslo letošnje akcije je »Z ROKO V ROKI«. Predlagamo, da se povežeta dva voda iz sosednjega stega, in odneseta lučko miru na nek kraj. Lahko je to hribček, romarska cerkev, neka ustanova (npr. dom za ostarele), organizacija, družina ali oseba (npr. osamljena, bolna oseba).

Na samem dogodku se voda med seboj spoznata in si povesta, kako LMB poteka v njihovih stegih. Priporočamo, da se v samo srečanje vključi tudi ideja 1.

*Dogodek je lahko namenjen tudi spoznavanju vodov, ki bodo sodelovali pri IV izzivu.

*Na ta način se lahko srečata tudi dve četi.

Ideja 3

Pri akciji LMB sodelujejo tri organizacije: skavti, taborniki in odrasli skavti. Čeprav imajo vse tri organizacije isti namen (ponesti mir vsem ljudem), se pogosto zgodi, da v nekem kraju LMB pripravlja vsaka organizacija posebej in da med njimi ni sodelovanja. Naša želja je, da kljub različnosti stopimo skupaj.

Predlagamo, da voditelji kontaktirajo voditelje v lokalni enoti ZTS oz. ZBOKSS. Dogovorijo se za skupno srečanje. Na srečanju se med seboj spoznajo. Dogovorijo se, kako bi lahko skupaj sodelovali pri LMB.

Pri tej ideji se lahko prav tako vključi idejo 1 in 2.

Ideja 4

Državno vodstvo veje IV spodbuja voditelje, da vsak mesec razmišljajo o enem skavtskem zakonu. V mesecu decembru razmišljamo o 3. skavtskem zakonu: Skavt pomaga bližnjemu in naredi vsak dan vsaj eno dobro delo.

(Razmišljanje boste voditelji dobili na svoje elektronske naslove v začetku decembra.)

DV IV spodbujamo, da pri predlaganih aktivnostih razmislite še o tem, kako bi v te dejavnosti vključili dobro delo.