Kateheza za ZBOKSS

KAZEHEZA ZA ODRASLE SKAVTE 

 Znova prihaja med nas luč miru iz Betlehema. Po eni strani nas bo zaposlila s sprejemom in delitvijo luči. Obudimo kakšno lepo doživetje iz preteklih let, ki se nam je zgodilo ob delitvi luči miru iz Betlehema.

 (povabljen vsak, da pove kakšno doživetje)

(po izmenjavi doživetij): Luč miru iz Betlehema nas želi zaposliti še malo drugače. Ne toliko na zunaj, ampak navznoter. To luč je najprej treba sprejeti. Zopet ne le svečke s plamenom, ampak tistega, ki ga ponazarja. Kako lepo se ujemata Betlehem, od koder ta plamen prihaja, in praznik Gospodovega rojstva. Oba nas želita odpreti, da bi sprejeli tistega, ki prihaja na svet kot naš Odrešenik. Prisluhnimo naslednjim mislim, ob tem pa poslušajmo svojo notranjost. Kako odmevajo te misli v meni? Kaj mi prihaja na misel, ko slišim te besede? Kako se počutim ob teh besedah?

(med posameznimi mislimi naj bo nekaj trenutkov presledka, za ozadje lahko daste tudi umirjeno glasbo)

Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet (Jn 1,9)

V svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli. Tistim, ki so jo sprejeli, pa je dala moč, da postanejo Božji otroci (Jn 1,11-12)

Jezus govori: »Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce.« (Jn 10,11)

»Jaz sem prišel kot luč na svet, da nihče, kdor veruje vame, ne ostane v temi.« (Jn 12,46)

»Jaz sem luč sveta. Kdor hodi za menoj, ne bo hodil v temi, temveč bo imel luč življenja.« (Jn 12,8)

»Jaz sem pot, resnica in življenje.« (Jn 14,6)

»Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju.« (Jn 10,10)

»Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu.« (Jn 15,5)

Le svetilka, ki je razžarjena, oddaja svetlobo. Le človek, ki je poln življenja, boširil okoli sebe veselje do življenja. Kakor Kristus ni prišel zato, da bi mu stregli, ampak da bi on dal življenje za druge (prim. Mt 20,28; Mr 10,45), naše praznovanje ni le zato, da se bomo mi imeli lepo. Naj nas napolni z navdušenjem, ki nas bo poneslo k drugemu.

(preberite poslanico) 

Kdo danes pričakuje roko odraslih skavtov?

(sledi pogovor, na koncu poskušajte oblikovati kakšen uresničljiv sklep. Eden naj oblikuje še zaključno molitev.)

Katehezo pripravil br. Primož Kovač, Miroljubni Grizli