Kateheza za vejo PP

KATEHEZA ZA POPOTNIKE IN POPOTNICE 

Cilji:

- PP spoznajo pomembnost udejstvovanja v svetu.

- PP prepoznajo svoje kvalitete, ki jih lahko ponudijo drugim pri ustvarjanju boljšega sveta.

- PP se odločijo za konkreten način pomoči oz. prižiganja upanja ubogim in pomoči potrebnim v svoji okolici.

Pripomočki:

- poslanica, svetopisemski odlomek

- svečka LMB

 Potek kateheze:

Začnemo z igro:

PP se primejo za roke in oblikujejo krog, voditelji in DA pa so zunaj kroga (če je samo en voditelj, se mu pridruži še najstarejši PP), vsak na svojem koncu. PP dobijo za nalogo, da vas ujamejo v svoj krog, pri tem pa ne smejo izpustiti rok in ne smejo govoriti med seboj. Voditelji seveda ne stojite na mestu!

Ob koncu igre ovrednotite počutje.

PP skupaj z voditeljem preberejo spodnji svetopisemski odlomek.

Apd 4,32-34

Množica teh, ki so sprejeli vero, je bila kakor eno srce in ena duša.

Nihče ni trdil, da je to, kar ima, njegova last, temveč jim je bilo vse skupno.

Apostoli so z veliko močjo pričevali o vstajenju Gospoda Jezusa in velika milost je bila nad vsemi.

Nihče med njimi ni trpel pomanjkanja.

Sledi kratek pogovor o izkušnji, ki so jo dobili ob spremljanju poplav, o solidarnosti ljudi, medsebojni pomoči, o morebitni konkretni pomoči in sodelovanju pri reševanju, čiščenju, odpravljanju posledic. Ob naravnih nesrečah se povežejo različne organizacije (civilna zaščita, gasilci, reševalci, policija, taborniki, skavti, vojaki) in z roko v roki rešujejo in pomagajo.

Poiščemo še obstoječe možnosti, kako lahko kot klan, kot skupnost, z roko v roki služimo v družbi.

Po pogovoru preberemo poslanico LMB:

Tudi ti iščeš nekoga, ki bi ti delal družbo.

Osamljenost siromaši, srečanje in sloga pa bogatita in delata ljudi boljše, ustvarjalnejše ... srečnejše.

Samo s skupnimi močmi in ko - kljub različnosti - gledaš z drugimi v isto smer,

lahko delaš svet lepši, svetlejši in bolj človeški.

Tudi ta luč bo gorela in razsvetlila svet, ko boš odprl svojo roko in jo podaril.

Ne skrivaj je, ne skrivaj se, stopi v korak s človekom, ki ga srečaš.

Srečnejši in bogatejši bomo takrat, ko bomo po svetu stopali Z ROKO V ROKI.

V trenutku tišine vsak PP razmisli, kako bo v svojem okolju (družina, šola, občina, …) dal na razpolago svoje roke.

Prižgete LMB svečko, se primete za roke in skupaj zmolite molitev PP.

Gospod, uči me velikodušnosti,

da ti bom služil, kakor zaslužiš,

da ti bom dajal, ne da bi štel,

da se bom bojeval, ne da bi mislil na rane,

da bom delal, ne da bi iskal počitka,

da se bom žrtvoval, ne da bi pričakoval druge zahvale

kakor zavest, da izpolnjujem tvojo sveto voljo. Amen.

 

Lučke potem razdelite mimoidočim in jim zaželite Miru.

br. Janez Papa, Vsestranski orel