Razpis

Razpis za nosilca Luči miru iz Betlehema

Drage skavtske voditeljice in voditelji, drage taborniške vodnice in vodniki!

Kdo v vašem rodu, stegu je tisti, ki zna dobro sodelovati z drugimi, ki druge povezuje (znotraj svoje skupine, znotraj stega/rodu ali pa celo sodeluje z drugimi organizacijami)... ki opazi tiste, ki so osamljeni, ki nimajo toliko prijateljev...

Poglejte okrog sebe in poiščite tiste, ki v vaših skupinah delajo z roko v roki z vsemi. Oni so tisti, ki vam prinašajo svetle trenutke. Predlagajte jih za letošnje nosilce Luči miru iz Betlehema!

Trop za Luč miru iz Betlehema 

Prijava kandidata za nosilko / nosilca Luči miru iz Betlehema

Predlagatelj (skavtski voditelji / taborniški vodniki) kandidata za nosilko / nosilca Luči miru iz Betlehema  pripravi predlog, ki vsebuje:

  1. identifikacijske podatke kandidata (ime in priimek, letnico rojstva)
  2. kratko predstavitev kandidata in utemeljitev predloga (konkreten primer, kako kandidat uresničuje geslo letošnje akcije Luč miru iz Betlehema  Z roko v roki, kako zna sodelovati z drugimi in vse vključiti v skupino....)
  3. fotografijo kandidata (če se, da pri eni takšnih  povezovalnih aktivnosti)
  4. kontaktne podatke predlagatelja - skavtski voditelj / taborniški vodnik  (ime in priimek, steg / rod, naslov elektronske pošte in telefonsko številko).
  5. kontaktne podatke spremljevalke /spremljevalca* - glej spodaj (ime in priimek, letnica rojstva, steg / rod, naslov elektronske pošte in telefonsko številko).

Pričakovana starost nosilke / nosilca Luči miru iz Betlehema je med 10 in 15 let. Pri predlogu poskušajte biti čim bolj konkretni, naj predlog ne vsebuje samo nekaj stavkov o kandidatu.

Predlog, z vsemi podatki, naj predlagatelj posreduje na naslov lmb@skavt.net, zadeva :

"NOSILEC LMB 2012" najkasneje do 2.12.2012.