Lokalni sprejemi

Spročite nam informacije o vašem lokalnem sprejemu.

Besedilo naj vsebuje:

  • ime in priimek ter telefonsko številko odgovorne osebe znotraj lokalne enote
    (voditelj ali vodnik, ki pripravlja sprejem); to nam bo koristilo predvsem pri pridobivanju morebitnih manjkajočih podatkov
  • lokacijo sprejema - datum in uro sprejema

Elektronsko sporočilo naslovite: Sprejem – ime kraja (npr. sprejem – Velenje).

Takoj, ko se dogovorite za sprejem, pošljite sporočilo na lmb@skavt.net. Na ta naslov se obrnite tudi za vse dodatne informacije.